Promocja albumu pt. " Sekrety Romanowa"

                                                                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.,

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Operacja pn. „Wydanie publikacji promującej obszar LSR pt. „Sekrety Romanowa”, realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Działania promujące obszar LSR”, w ramach umowy nr 01472-6935-UM0312745/20 z dnia 18.03.2021 r.

Zapraszamy do obajrzenia wideorelacji z promocji albumu "Sekrety Romanowa".

 

https://www.youtube.com/watch?v=GfdVNR3aHVw