Wieczór poezji "Dary moje ubogie... lecz nie gardźcie niemi"

W dniu 7 października 2021 roku odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego wydawnictwa muzeum – albumu pt. „ Sekrety Romanowa”. Jest on prezentacją wybranych utworów poetyckich J. I. Kraszewskiego, będących pobocznym nurtem dorobku pisarza. Poetycki świat dopełniony jest fotografiami przedstawiającymi wnętrza i zbiory muzeum. Album wydany został w ramach projektu pn. "Wydanie publikacji promującej obszar LSR pt. „Sekrety Romanowa" realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem w zakresie „Działania promujące obszar LSR” w ramach umowy nr 01472-6935-UM0312745/20 z dnia 18.03.2021 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego - Mariusz Kiczyński, Radny Powiatowy - Łukasz Jaszczuk, Dyrektor Wydziały Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego - Barbara Kociubińska – Koza, Członek Rady Muzeum - Ewa Koziara, Prezes BLGD - Mariusz Kostka, Kierownik biura BLGD - Agnieszka Kaźmierska,  Dyrektor GOKiS w Hannie - Mariola Kuć, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Sosnówka - Anna Olejnik i Maria Sidor, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce - Teresa Harasimiuk, Dyrektor GOK w Sosnówce - Jolanta Mikulska, Kierownik GOPS w Sosnówce - Aleksandra Kuczyńska, społeczność lokalna i przyjaciele muzeum.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wybrany utwory poetyckie Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim obecnym za przybycie.