Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną.

W dniu 3 września br. w Chełmie odbyła się wspólna transgraniczna videokonferencja rozpoczynająca realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Wzięli w niej udział pracownicy Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Ambroziewicza, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Muzeum – Zespołu Synogogalnego we Włodawie, przedstawiciel Departamentu Kultury i Promocji miasta Chełm, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej oraz pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Bug. Swoją obecnością zaszczycił również Pan Vladislav Khallo Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Z strony białoruskiej uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Administracji Rejonowej Rejonu Chojnickiego, pracownicy Chojnickiego Rejonowego Muzeum Krajoznawczego, Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie, Szkoły Plastycznej w Brahinie. Uczestnicy konferencji zaprezentowali działalności białoruskich i polskich muzeów uczestniczących w projekcie. Spotkanie było również okazją do wymiany własnym doświadczeń na temat zwiększenia liczby odwiedzających muzea.