Darczyńcy, Sponsorzy i Partnerzy

Idea wspierania artystów i instytucji kultury znana była już w czasach starożytnych, a to za sprawą wielkiego protektora artystów Gajusza Cilniusza Mecenasa (63-8-p.n.e.), przyjaciela i doradcy cesarza Oktawiana. Jak wskazywali Rzymianie filantropia kształtuje opinię publiczną i może mieć przemożny wpływ na politykę. Obecnie idea ta nabrała szczególnego wymiaru, a znalezienie się w gronie współczesnych Mecenasów Kultury to wielki prestiż i nobilitacja w oczach całego społeczeństwa. Bez wsparcia darczyńców nie doszłoby do realizacji wielu wartościowych projektów kulturalnych.


Takie wsparcie udzielane jest również Muzeum J.I. Kraszewskiego zarówno ze strony osób prywatnych, jak i instytucji. Pomoc, którą od Państwa otrzymaliśmy, jest bezcenna. To właśnie dzięki Państwa woli współpracy i uprzejmości możliwy jest ciągły rozwój naszej instytucji, działalność wydawnicza i edukacyjna oraz wzbogacanie jej zasobów o nowe muzealia. Niech owocem naszej współpracy będzie długoletnia przyjaźń przynosząca Państwu satysfakcję z uczestnictwa w projektach kulturalnych Muzeum.


Szczególne podziękowania składamy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu za przekazanie pamiątek po pisarzu Józefie Ignacym Kraszewskim i jego rodzinie. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Pana Jeremiasza Rościszewskiego, syna ostatnich właścicieli Romanowskiego dworu, za wieloletni kontakt, życzliwość dla naszej instytucji oraz przekazane pamiątki rodzinne.


Podziękowania za udzielone wsparcie finansowe i rzeczowe od 2015 r. składamy również następującym osobom, instytucjom i firmom:


PARTNERZY:

Imprezy kulturalne

Zabytki kultury materialnej

Lubelskie rowerem 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Bugiem a Krzną”

Spływy Bugiem i dopływami