„Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz”

Wytswa czasowa pt. „Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz” promującej dziedzictwo kulturowe związane z muzeum oraz działalność J. I. Kraszewskiego jako dziennikarza, redaktora, wydawcy, drukarza przez co przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających obszar LSR. W publikacji zostanie umieszczony rys XIX w. dziennikarstwa, zdjęcia i opis wystawy „Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz” oraz trzy wykłady  wygłoszone podczas konferencji.

Wystawa czynna do 30 wrzesnia 2023 roku.