Konkurs krzyżówkowy - 2016

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie krzyżówkowym.
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło, które powstanie na szarych polach przesłać drogą mailową na adres:muzeum_kraszewskiego@op.pl  do dnia  30 czerwca 2016 roku.
Spośród osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy, na których czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowania do dnia 14 lipca 2016 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz krzyżówkę.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Konkurs krzyżówkowy

REGULAMIN XXXVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „ J. I. Kraszewski – jego życie i dzieło”

REGULAMIN XXXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „ J. I. Kraszewski – jego życie i dzieło”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIECI ILUSTRUJĄ UTWORY JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ” DZIECI ILUSTRUJĄ UTWORY JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO