Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem z PROW

     

 

W dniu 18 marca 2021 roku dyrektor i główny księgowy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Romanowie  podpisali umowę o przyznanie pomocy Nr. 00823-6935-UM0311811/18 z Zarządem Województwa na realizację projektu pn. „Wydanie publikacji promującej LSR pt. Sekrety Romanowa”. Operacja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Działania promujące obszar LSR”.

W ramach projektu zostanie wydana publikacja pt. „Sekrety Romanowa” upowszechniająca mało znaną poezję J. I. Kraszewskiego oraz propagująca zbiory Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 32539,00 zł .