Nowości edukacyjne w muzeum

Od bieżącego roku w ramach działań edukacyjnych rozszerzamy swoją ofertę  i proponujemy:
  1. Lekcje muzealne o tematyce:
  1. Nową formę zwiedzania z wykorzystaniem gry edukacyjnej pt. „Tajemnice romanowskiego dworu”(dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
  2. Tradycyjną formę zwiedzania z przewodnikiem, wykorzystującą KARTY POSZUKIWACZA  przygotowane dla zainteresowanych  uczniów wszystkich grup wiekowych, angażującą zwiedzających do aktywności.
Od maja 2015 r. w ofercie muzeum znajdzie się  także gra terenowa kierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykorzystująca wszystkie obiekty zespołu parkowo-pałacowego.