Życzenia

Ojców to naszych obyczaj prastary, Polskiego kraju maluje dostatek, Symbol braterstwa, miłości i wiary; Święty opłatek. Dawniej po dworach chadzali kwestarze - Przy nich katechizm powtarzały dziatki, I z Bożym słowem przynosili w darze Białe opłatki. Lecz świat dzisiejszy, który w nic nie wierzy, Co nie jest złotem, bogactwem, dostatkiem, Co - Boże odpuść - nie mówi pacierzy, Gardzi opłatkiem. Ale my - czcimy, co obyczaj święci, Czy ty za światem, czy ja w naszej chacie, Więc ten opłatek w dowód mej pamięci Przyjm, miły bracie.

Kajetan Kraszewski - Kolęda