fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2017-09-01
Rozstrzygnięcie konkursu krzyżówkowego
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 roku komisja w składzie:  Krzysztof Bruczuk – Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Dorota Demianiuk – Kierownik administracyjny oraz Jadwiga Mazuruk – przewodnik w drodze losowania wyłoniła zwycięzców konkursu krzyżówkowego. Spośród osób, które w terminie do 16 sierpnia 2017 roku przesłały e-mailem na adres: muzeum_kraszewskiego@op.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wylosowano trzy osoby, które zostały uznane za zwycięzców konkursu są nimi: Anna Chwedoruk z Nowego Pawłowa, Anna Krawczyk z Zabłocia oraz Anna Ostapiuk z Żerocina. Zwycięzcy  otrzymują  nagrody  książkowe  oraz  prawo  bezpłatnego  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Ignacego  Kraszewskiego  w  Romanowie   wraz z przewodnikiem dla siebie oraz 4 osób towarzyszących. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom składamy ogromne gratulacje. Nagrody książkowe zakupiono w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r.
Czytaj więcej
2017-09-01
Zaproszenie na wernisaż wystawy "Krajobraz Podlasia" w obiektywie Artura Bieńkowskiego
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy "Krajobraz Podlasia" w obiektywie Artura Bieńkowskiego, który odbędzie się 10 września 2017 roku o godzinie 15:00.
Czytaj więcej
2017-08-22
Zajęcia edukacyjne „Romanowski dwór – domem małego Józia”
W dniu 17 sierpnia 2017 roku Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie gościło liczne grono dzieci, które przybyły na zajęcia edukacyjne „Romanowski dwór – domem małego Józia”. Tradycyjnie zajęcia zaczęły się od zwiedzania muzeum, podczas, którego poznały postać Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz członków jego rodziny. W szczególności poznały fakty dotyczące lat dziecinnych i wczesnoszkolnych małego Józia. Zobaczyły te eksponaty, które nawiązują do pierwszych lat życia Józefa oraz te, które wskazują na różnorodność zainteresowań pisarza tj. fortepian, obrazy, rękopisy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się osobiste pamiątki pisarza, a także gęsie pióro. W trakcie zwiedzania dzieci zostały również poinstruowane jak należy zachować się w muzeum, dzięki czemu nabyły kompetencje odbiorcy kultury. Wiele emocji wzbudziło zwiedzanie tajemnych miejsc, zazwyczaj niedostępnych turystom –piwnicy i strychu dworskiego. Następnie dzieci udały się do sali edukacyjno – wystawienniczej, gdzie odbyła się lekcja muzealna. Nasi mali goście z dużym zaangażowaniem przystąpili do rozwiązywania kart pracy, które zostały przygotowane w taki sposób aby utrwalić zdobyte przez dzieci, podczas zwiedzania z przewodnikiem wiadomości o życiu i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Po zwiedzaniu muzeum dzieci udały się na ognisko, gdzie piekły przygotowane przez organizatorów kiełbaski oraz bawiły się na placu w dawne gry i zabawy takie jak: gąski, gąski do domu, berka i wiele innych. Podczas pobytu w romanowskim dworze dzieci zostały poczęstowane pysznymi cukierkami i napojami. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za przybycie.
Czytaj więcej
2017-08-18
Jubileusz 55 – lecia działalności Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie – film
Zapraszamy do obejrzenia filmu z obchodów Jubileuszu  działalności Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. https://www.youtube.com/embed/u8cotfEIkno Wykonanie i montaż filmu Radio Biper
Czytaj więcej
2017-08-14
Muzeum nieczynne
Uprzejmie informujemy, że w związku ze Świętem Wniebowzięcia NMP i Świętem Wojska Polskiego (wtorek, 15 sierpnia 2017 roku) Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie będzie nieczynne.
Czytaj więcej
2017-08-10
Zaproszenie na bezpłatne zajęcia edukacyjne
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają dzieci w wieku 5-13 lat na zajęcia edukacyjne ROMANOWSKI DWÓR – DOMEM MAŁEGO JÓZIA, które odbędą się 17 sierpnia w godzinach 11:00 -15:00 w romanowiskim dworze.
Czytaj więcej
2017-08-01
Jubileusz 55 – lecia powstania muzeum w Romanowie
Dnia 28 lipca br. odbyły się obchody 55 – lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Na program uroczystości złożyły się: msza św. celebrowana przez ks. Marka Kujdę w kaplicy w Romanowie w intencji zmarłych z rodziny Kraszewskich, Rościszewskich oraz pracowników muzeum; wykład Pani Profesor Ewy Ihnatowicz jako wstęp do wernisażu wystawy „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz koncert muzyczny „W salonie u Kraszewskiego”. Współgospodarzem uroczystości były władze powiatu bialskiego reprezentowane przez Janusza Skólimowskiego – wicestarostę bialskiego, Mariusza Kostkę – wiceprzewodniczacego rady, Arkadiusza Misztala – członka zarządu powiatu oraz radnych powiatu: Marzennę Andrzejuk, Łukasza Jaszczuka oraz Ryszarda Bosia. Swoją obecnością obchody zaszczycili: Jan Emeryk Rościszewski – praprawnuk Kajetana Kraszewskiego, brata pisarza, wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, Mieczysław Król- również wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, prof. Feliks Czyżewski, Małgorzata Bogusz – z-ca dyrektora biura organizacji, kadr i budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Czyżak – dyrektor departamentu wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego, Artur Sępoch – dyrektor WOK w Lublinie, Ewa Koziara – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Jacek Danieluk – burmistrz Terespola, Piotr Dragan- wójt gminy Wisznice, Jacek Szewczuk – wójt gminy Rokitno oraz Ewa Nuszczyk – przewodnicząca rady gminy Wisznice. Romanowskie muzeum gościło także Teresę Czech – synową pierwszego dyrektora muzeum Wacława Czecha, byłych dyrektorów placówki – Marię Mironowicz – Panek i Annę Czobodzińską – Przybysławską, Annę Oleszek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lubline, dyrektorów szkół współpracujacych z muzeum, delegację z muzeum Niemcewicza w Skokach na Białorusi, muzealników, dyrektorów gminnych instytucji kultury, bibliotek, członków rady muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Romanowie oraz liczne grono przyjaciół placówki. Jubileusz był okazją do wręczenia dla pracowników muzeum dyplomów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczeń powiatowych. Dyplomem ministra uhonorowani zostali Jadwiga Mazuruk oraz Dominik Litwiniuk, a medale „ Zasłużony dla powiatu bialskiego” otrzymali Dorota Demianiuk, Grażyna Wojciechowska oraz Dominik Litwiniuk. Liczne grono osób zasłużonych dla rozwoju muzeum uhonorowano okolicznościowym medalem wybitym z okazji jubileuszu oraz podziękowaniami za wsparcie finansowe. Jubileuszowe życzenia skierowane do dyrektora muzeum i jego pracowników przekazali przedstawiciel władz powiatu i przybyli goście. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali również: Adam Abramowicz – poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa lubelskiego, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkie Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Dariusz Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej, Anna Filc – Lazor – dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Maria Mironowicz – Panek oraz Mariola Kuć – dyrektor GOKiS w Hannie. Podczas uroczystości nie zabrakło również okolicznościowego tortu. Organizacja obchodów zrealizowana została w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r. W ramach projektu wybity został okolicznościowy medal pamiątkowy, zakupiono gadżety reklamowe, sfinansowano także zakup okolicznościowych grawertonów, wykład oraz koncert muzyczny.Wsparcie finansowe na organizacje obchodów Jubileuszu 55- lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie udzielone zostało również przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
Czytaj więcej
2017-07-28
Wsparcie finansowe z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zawarło z Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie umowę nr 6/GO/5/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., której przedmiotem są usługi sponsoringu na rzecz Zleceniodawcy. Warunki usługi sponsoringowej opisane zostały w par.2 w/w umowy. PGE Dystrybucja S.A o/ Lublin w sposób znaczący wspiera działalność muzeum, ponieważ oprócz wsparcia finansowego w roku bieżącym przeznaczonego na organizacje obchodów Jubileuszu 55- lecia powstania muzeum, dofinansowało w roku 2015 wydanie informatora promującego muzeum. Dyrekcja i pracownicy muzeum składają serdeczne podziękowania za pomoc przekazana na realizacje inicjatyw, mających na celu zachowanie pamięci o Józefie Ignacym Kraszewskim i jego kulturowym dorobku.
Czytaj więcej
2017-07-25
Muzeum w Romanowie z dofinansowaniem z RPO WL na lata 2014-2020.
21 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dyrektor muzeum w Romanowie – Krzysztof Bruczuk oraz główna księgowa – Grażyna Wojciechowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 699961,40 zł, a wartość dofinansowania 559969,12 zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: malowanie elewacji z reperacją tynków, wykonanie izolacji ścian, remont pomieszczenia biblioteki i wyposażenie jej w regały, montaż witacza, remont pomieszczenia piwnicy, modernizacja strony internetowej, zakup palmptopów oraz organizacja jubileuszu 55- lecia powstania muzeum. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.
Czytaj więcej
Archiwum wydarzeń