fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

Data opublikowania: 2017-10-27

Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie – przesłanki wykluczenia

Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie – warunki udziału

Zał. nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania

Zał. nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ – projekt umowy

Zał. nr 9 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 10 do SIWZ – przedmiar robót 1

Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót 2

Zał. nr 12 do SIWZ – przedmiar robót 3

Zał. nr 13 do SIWZ – przedmiar robót 4

Zał. nr 14 do SIWZ – przedmiar robót 5

Zał. nr 15 do SIWZ – przedmiar robót 6

Zał. nr 16 do SIWZ – projekt 1 (strona tytułowa)

Zał. nr 17 do SIWZ – projekt 1 (zawartość opracowania)

Zał. nr 18 do SIWZ – projekt 1 (opis techniczny)

Zał. nr 19 do SIWZ – projekt 1 (serwis zdjęciowy)

Zał. nr 20 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 01)

Zał. nr 21 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 02)

Zał. nr 22 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 03)

Zał. nr 23 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 04)

Zał. nr 24 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 05)

Zał. nr 25 do SIWZ – projekt 1 (elewacja południowa)

Zał. nr 26 do SIWZ – projekt 1 (elewacja północna)

Zał. nr 27 do SIWZ – projekt 1 (elewacja zachodnia)

Zał. nr 28 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru)

Zał. nr 29 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic)

Zał. nr 30 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza)

Zał. nr 31 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa)

Zał. nr 32 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna)

Zał. nr 33 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia)

Zał. nr 34 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia)

Zał. nr 35 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – inwentaryzacja)

Zał. nr 36 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – przekroje)

Zał. nr 37 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – widoki)

Zał. nr 38 do SIWZ – projekt 1 (szkic sytuacyjny)

Zał. nr 39 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1

Zał. nr 40 do SIWZ – projekt 2 (opis techniczny)

Zał. nr 41 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – rzut piwnicy)

Zał. nr 42 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – przekroje poprzeczne)

Zał. nr 43 do SIWZ – projekt 2 (architektura – rzut piwnic)

Zał. nr 44 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekroje poprzeczne)

Zał. nr 45 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki okiennej)

Zał. nr 46 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki drzwiowej)

Zał. nr 47 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 48 do SIWZ – projekt 2 (architektura – uszczelnienie dylatacji opaski)

Zał. nr 49 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój opaska odwadniająca)

Zał. nr 50 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 51 do SIWZ – ekspertyza mykologiczna

Zał. nr 52 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 53 do SIWZ – Projekt 3 (b. elektryczna)

Zał. nr 54 do SIWZ – architektura – rzut piwnic (b. elektryczna)

Zał. nr 55 do SIWZ – schemat rozdzielni TR

Zał. nr 56 do SIWZ – schemat zasilania

Zał. nr 57 do SIWZ – widok rozdzielni TR

Zał. nr 58 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (b. elektryczna)

Pytania i odpowiedzi do SWIZ:

pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SWIZ 2:

pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi do SWIZ 3:

pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pozostałe Zamówienia publiczne
2023-08-28

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/PROW/2023

  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ogłasza sprostowanie  do zapytania ofertowego nr 2/PROW/2023 na budowę i wyposażenie altany oraz dostawę i montaż lampy solarnej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszews
Czytaj więcej
2023-08-22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie prac  na budowę i wyposażenie altany oraz montażu lampy solarnej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, pocz
Czytaj więcej
2023-01-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2023 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych powyżej 30000 euro.
Czytaj więcej
2022-03-28

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  w związku z planowanym  przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych i redukcyjnych  w koronach drzew parkowych wraz z utylizacją powstałych odpadów przedstawia informację z sesji otwarcia ofert: Informacja z sesji otwarcia ofert
Czytaj więcej
2022-03-11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie prac na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w drzewostanie na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie wpisanego do rejestru zabytków Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres mu
Czytaj więcej
2022-02-16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE Dyrektor Muzeum  Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka NIP: 539-117-63-25 ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego -  służbowego samo
Czytaj więcej
2022-01-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2022 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych po
Czytaj więcej
2021-11-16

Sprostowanie do zapytania ofertowego 4/2021

Czytaj więcej
2021-11-12

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup monitora mulitemadialnego. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romano
Czytaj więcej
Więcej Zamówienia publiczne
najczęściej czytane