fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2021-05-06
Konkurs pn. „Wykreślanka dla mamy"
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie pn.  „Wykreślanka dla mamy". Wystarczy rozwiązać wykreślankę, a hasło, które powstanie z pozostałych liter przesłać drogą mailową na adres: muzeum_kraszewskiego@op.pl do dnia 31 maja 2021 roku. Spośród osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy, na których czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowania do dnia 14 czerwca 2021 roku. Zapraszamy do wspólnej zabawy ! REGULAMIN KONKURSU WYKREŚLANKA DLA MAMY
Czytaj więcej
2021-05-02
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wznawia działalność
Szanowni Państwo, w związku z zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią COVID -19 informuję, że z dniem 4 maja 2021 r.  Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wznawia swoją działalność związaną z otwarciem placówki dla zwiedzających. Muzeum otwarte dla zwiedzających w dniach od wtorku do niedzieli w godzinach 10°° - 18°° . Ostatnie wejście o godz. 17 ³°. Park jest dostępny dla zwiedzających całodobowo z koniecznością zachowania bezpiecznej odległości miedzy osobami . Dla Państwa bezpieczeństwa oraz aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, podczas wizyty w muzeum prosimy o zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki. Przed wejściem do muzeum należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji oraz zaopatrzyć się w rękawice jednorazowe. Wszyscy goście Muzeum zobowiązani są do  zachowania odstępów co najmniej dwóch metrów pomiędzy zwiedzającymi i stosowania się do zasady „Jedna grupa w jednej sali” oraz do zaleceń pracowników.  
Czytaj więcej
2021-04-23
Projekt „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną
  Projekt „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną" współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020.   W dniu 21 kwietnia odbyła się transgraniczna wideokonferencja podsumowująca realizację projektu pt. “Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Było to ostatnie działanie zaplanowane w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" oraz Muzeum Krajoznawcze w Khoiniakach na Białorusi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (po stronie polskiej). W trakcie wideokonferencji zostały zaprezentowane działania zrealizowane po stronie polskiej i białoruskiej. Szczegółowo omówione zostało wyposażenie zakupione przez Partnera białoruskiego w tym eksponaty na wystawy i sprzęt elektroniczny. Stowarzyszenie natomiast zakupiło, a następnie przekazało sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne dla polskich muzeów. Zaprezentowana została również publikacja pt. “Śladami wielokulturowej przeszłości” wydana przez Stowarzyszenie. W jej treści znaleźć można informacje o działalności polskich muzeów zaangażowanych w realizację projektu, ciekawostki związane z historią i wielokulturowością oraz informacje o interesujących cyklicznych imprezach organizowanych przedstawiających tradycje regionu. Publikacja została wydana w trzech językach – polskim, białoruskim i angielskim. Podczas spotkania muzea biorące udział w projekcie zaprezentowały swoje wystawy tematyczne, ciekawe projekty w których biorą udział oraz plany na rozwój ich dalszej działalności.
Czytaj więcej
2021-04-21
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
W dniu 20 kwietnia 2021 roku dyrektor i główny księgowy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Romanowie  podpisali umowę o udzielenie dotacji nr KE.5124.53.1.2021 z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedziba w Lublinie na prace przy drzewostanie zabytkowego parku przy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace pielęgnacyjne, redukcyjne oraz montaż wiązań zabezpieczających w koronach drzew parkowych wraz z utylizacją powstałych odpadów. Łączna ilość drzew objęta pracami wynosi 77 szt. w tym: drzewa przewidziane do cięć sanitarnych - 47 szt. drzewa przewidziane do prac redukcyjnych - 16 szt. drzewa przewidziane do cięć sanitarnych i prac redukcyjnych – 10 szt. drzewa przewidziane do montażu wiązań elastycznych - 4 szt. Wartość dofinansowania zadania wynosi 11340, 00 zł .
Czytaj więcej
2021-04-16
Konkurs plastyczny - „Dzieci ilustrują bajki Józefa Ignacego Kraszewskiego”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie - „Dzieci ilustrują bajki Józefa Ignacego Kraszewskiego.” Poniżej link do regulaminu. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - „DZIECI ILUSTRUJĄ BAJKI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO.”
Czytaj więcej
2021-04-14
Wystawa czasowa pt. "O Michale Elwiro Andriollim - nie żart, nie opowiadańko ..."
W bieżącym roku przypada 185 rocznica urodzin Michała Elwiro Andriollego – jednego z najwybitniejszych ilustratorów literatury polskiej i obcej drugiej połowy XIX w. Z tej okazji zapraszamy  do obejrzenia wystawy on-line przygotowanej przez pracowników naszego muzeum, poświęconej życiu i twórczości Artysty – ilustratora utworów m.in. Józefa Ignacego Kraszewskiego.   Abu obejrzeć wystawę należy klikać link   O Michale Elwiro Andriollim - nie żart, nie opowiadańko ...  
Czytaj więcej
2021-04-07
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Od 1 kwietnia 2021 roku Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w partnerstwie z Wołyńską Regionalną Fundacją Charytatywną „Polesie”, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku i Radą Miejską Kivertsy  realizuje projekt pt. „Różnorodność kulturowa kresowego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego - reprodukcja stron wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach umowy o dofinansowanie nr PLBU3/1162/20-00. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ogólnym celem projektu  jest ułatwienie wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego, promocja potencjału kulturowego i turystycznego dla celów rozwoju turystyki. W ramach projektu zostaną zrealizowane: - 2 stałe ekspozycje z Muzeum J.I. Kraszewskiego na Wołyniu dla mieszkańców i gości polsko-ukraińskiego pogranicza; - wystawy, broszury, wycieczki turystyczne i różnorodne działania promocyjne dla mieszkańców i gości polsko-ukraińskiego regionu przygranicznego; - warsztaty studyjne dla przedstawicieli muzeów, wydziałów kultury samorządów lokalnych, organizacji kulturalnych i turystycznych w celu wymiany wiedzy i rozwoju zawodowego, wymiany pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie popularyzacji lokalnych atrakcji; - teatralne wydarzenie artystyczne dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat; - porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum im. J. I. Kraszewskiego w Romanowie a Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku w sprawie przyszłej współpracy w zakresie dziedzictwa Kraszewskiego i transgranicznej wymiany kulturalnej. Wartość projektu wynosi 65 871,24 euro, z tego środki do wydatkowania przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wynoszą 23 232,80 euro. Wkład własny muzeum wynosi 2 323,28 euro.
Czytaj więcej
2021-04-07
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem z PROW
        W dniu 18 marca 2021 roku dyrektor i główny księgowy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Romanowie  podpisali umowę o przyznanie pomocy Nr. 00823-6935-UM0311811/18 z Zarządem Województwa na realizację projektu pn. „Wydanie publikacji promującej LSR pt. Sekrety Romanowa”. Operacja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Działania promujące obszar LSR”. W ramach projektu zostanie wydana publikacja pt. „Sekrety Romanowa” upowszechniająca mało znaną poezję J. I. Kraszewskiego oraz propagująca zbiory Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Wartość dofinansowania projektu wynosi 32539,00 zł .
Czytaj więcej
2021-03-30
Życzenia
Wielkanocne nadchodzą święta i wiosna. Wszyscy zajęci święconym, cały dom w ruchu (…) ptactwo  śpiewa i słońce świeci, i coś w powietrzu jest co raduje serce… O ! To święto wiosenne, takie było wesołe!                                     Pamiętniki, J. I. Kraszewski     W uroczystym nastroju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Niech ten radosny świąteczny czas spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień, będzie dla wszystkich Państwa źródłem nadziei, siły oraz wiary, która pokona zwątpienie. Życzą Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie    
Czytaj więcej
Archiwum wydarzeń