fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2018-02-22
Rada Muzeum
W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, w którym udział wzięli: Prof. dr hab. Krzysztof Stepnik – Przewodniczący Rady Muzeum, Małgorzata Nikolska – Wiceprzewodnicząca Rady Muzeum, Barbara Chwesiuk, Maria Wiecek, Krzysztof Bruczuk – dyrektor muzeum, Dorota Demianiuk- sekretarz Rady Muzeum. Rada pozytywnie oceniła działalność muzeum w 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. Również pozytywnie został zaopiniowany plan pracy muzeum na 2018 rok. Członkowie Rady Muzeum zostali zapoznani z planem finansowym jednostki na rok 2018. Dyrektor muzeum przedstawił stan realizacji projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne oraz zakres rzeczowy projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie” zaplanowanego do realizacji w roku 2018 Radę zapoznano także z zakresem złożonego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu dotyczącego odtworzenia oficyny Kraszewskich.  
Czytaj więcej
2018-02-06
Wicewojewoda lubelski z wizytą w romanowskim muzeum
Trzeciego lutego 2018 roku w Muzeum J.I. Kraszewskiego gościliśmy wicewojewodę lubelskiego pana Roberta Gmitruczuka. W trakcie spotkania z dyrektorem Krzysztofem Bruczukiem zapoznał się z zasobami muzeum J. I. Kraszewskiego, a także kierunkami pracy placówki w bieżącym roku. Wizyta wpisuje się w działania zaplanowane na rok 2018 w ramach obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości. Józef Ignacy Kraszewski dzięki swojej działalności literackiej w czasach zaborów, przez znaczną część społeczeństwa, był uważany za przewodnika duchowego narodu pozbawionego ojczyzny oraz czołowego krzewiciela myśli patriotycznej. Pisarz za swoją działalność niepodległościową został po raz pierwszy aresztowany w 1830 r. w okresie powstania listopadowego. Autor naukowego dzieła historycznego „Polska w czasie trzech rozbiorów” był również zaangażowany w działalność polityczną przed powstaniem styczniowym, działalność wywiadowczą na rzecz Francji i w konsekwencji skazany przez władze pruskie na trzy i pół roku więzienia w twierdzy w Magdeburgu. Link do fotorelacji tutaj
Czytaj więcej
2018-02-01
Cenny rękopis w zbiorach muzeum
Pod koniec ubiegłego roku zbioru romanowskiego muzeum wzbogaciły się o rękopis Józefa Ignacego Kraszewskiego. Jest to list do nieznanego adresata w sprawach wydawniczych „ dat. Drezno 9 VI 1877.” Adresatem jest wydawca pisma krajowego, któremu autor dziękuje za nadesłane honorarium i przesyła kolejny tekst oraz informuje o najbliższych planach wyjazdowych do Hamburga. Tekst listu nie był dotychczas publikowany. Rękopis nabyty został przez muzeum podczas aukcji organizowanej przez Antykwariat Lamus w Warszawie. Koszt zakupu wyniósł 2200 zł.
Czytaj więcej
2018-02-01
O tradycjach dworów szlacheckich w romanowskim muzeum
28 stycznia br. w rocznicę otwarcia Izby Pamięci Dworu Antopolskiego odbyło się spotkanie pn. „ Tradycje dworów szlacheckich – Romanów Kraszewskich, ich sąsiadów i gości”. Spotkanie rozpoczął dyrektor muzeum Krzysztof Bruczuk , który przywitał jego uczestników oraz wprowadził zebranych w tematykę. W spotkaniu udział wzięli:wójt gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk, dyrektor GOKiS w Hannie Mariola Kuć,dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Ewa Koziara, dyrektor GBP w Podedwórzu Małgorzata Semenik, dyrektor Gimnazjum w Sosnówce – Mirosław Dawidiuk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie Anna Czobodzińska- Przybysławska, nauczyciele, pracownicy biblioteki w Podedwórzu oraz przyjaciele muzeum. Na program uroczystości  złożyły się: prezentacja filmu „ Dwory i dworki polskie”, koncert muzyczny „ Pięknie żyć” w wykonaniu zespołu z GOKiS w Hannie, występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w  Podedwórzu(Agnieszka Olko i Marcin Kołodziej) oraz  prelekcja Ewy Koziary „ Mariaże Zaleskich”. Przybliżyła ona historię rodziny Zaleskich ( właścicieli dworu w Antopolu) z perspektywy ich małżeństw oraz rolę i działalność Alicji Rudniewskie – fundatorki pamiątek rodzinnych, które obecnie znajdują się w muzeum.
Czytaj więcej
2018-01-17
Kolędowanie w romanowskim dworze
14 stycznia 2018 roku w romanowskim muzeum odbył się „Wieczór kolęd i jasełek”. Spotkania takie tradycyjnie maja miejsce od kilku lat i są okazją do wspólnego słuchania i śpiewania pieśni nierozerwalnie związanych z nasza kulturą i tradycją okresu Bożego Narodzenia. W roku bieżącym swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście w tym: Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Marek Uściński – Członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Łukasz Jaszczuk, Tomasz Andrejuk, Mateusz Majewski – Radni Powiatu w Białej Podlaskiej, Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice, Ks. Marek Kujda – Proboszcz Parafii Motwica, Ewa Olczuk – Przewodnicząca Rady Gminy Sosnówka, Mirosław Dawidiuk – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sosnówce, Anna Czobodzińska – Przybysławska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie oraz nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy Gminy Sosnówka. Podczas koncertu wystąpili: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sosnówce, Amelia Popko, Kinga Linkiewicz, Zespół Jarzębina z Zabłocia, Chór Parafii Prawosławnej p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej oraz Zespół Śpiewaczy „Echo Polesia” z Terespolskiego Klubu Seniora. Jasełka zaprezentowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sosnówce przygotowane zostały pod kierunkiem Anny Olejnik, Alicji Lewczuk oraz Sławomira Skrzyńskiego. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w koncercie, a gościom za przybycie i wspólne kolędowanie.
Czytaj więcej
2018-01-08
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie wśród laureatów „Dobre, bo bialskie”
W dniu 5 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyła się gala podczas, której władze powiatu, po raz 18 wręczyły statuetki „Dobre, bo bialskie”. Jest to najwyższe powiatowe wyróżnienie o charakterze honorowym. Przyznawane jest ono przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku osiągają coraz lepsze wyniki, prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie za rok 2017 otrzymali: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Drewit Adam Siliwoniuk z Lipnicy, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIKKING KTS sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Gmina Leśna Podlaska.
Czytaj więcej
2018-01-03
Zaproszenie na „Wieczór kolęd i jasełek”
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają na „Wieczór kolęd i jasełek”, który odbędzie się 14 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00 w romanowskim dworze.
Czytaj więcej
2017-12-19
Życzenia
Przy wigilijnym stole Łamiąc opłatek święty, Pomnijcie, że dzień ten radosny W miłości jest poczęty; Że, jako mówi wam wszystkim Dawne, odwieczne orędzie, Z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, Na ścieżaj otworzyć wrota — Oto, co czynić wam każe Miłość, największa cnota. A twórczych pozbawił się ogni, Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze, Kto z bratem żyje w niezgodzie, Depcąc orędzie najświętsze. Wzajemne przebaczyć winy, Koniec położyć usterce, A z walki wyjdzie zwycięsko Walczące narodu serce. Jan Kasprowicz – Przy wigilijnym stole
Czytaj więcej
2017-12-18
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie z dofinansowaniem z PROW
         W dniu 18.12.2017 roku dyrektor i główny księgowy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Romanowie  podpisali umowę o przyznanie pomocy Nr. 00370-6935-UM0310923/17 z Zarządem Województwa na realizację projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i  świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie”. Operacja będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramch poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W ramach projektu zostanie przeprowadzona konserwacja kaplicy dworskiej p.w. św. Anny, konserwacja kładki na terenie zespołu dworsko – parkowego, konserwacja bram wjazdowych oraz krzyży znajdujących się na terenie zespołu dworsko – parkowego. Wartość projektu wynosi 51729,21 zł a wartość dofinansowania to 32915,00 zł
Czytaj więcej
Archiwum wydarzeń