fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydarzenia

2022-11-15
Koncert pt. „Droga do wolności”
W dniu 12 listopada br. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się piękny koncert pt. „Droga do wolności”. Ta doniosła uroczystość była okazją do upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, a także do wspomnienia patriotycznych tradycji, polskich dworach i rodzinie Kraszewskich. Pełen wzruszeń występ wiolonczelisty Michała Borzykowskiego, pianisty Pawła Sommera i aktora Andrzeja Ferenca, który czytał fragmenty utworów „Echa leśne” oraz „ Rozdziobią nas kruki, wrony” wprowadził uczestników w nostalgiczny nastrój, pełen zadumy i refleksji.   Koncert dofinansowano ze środków Instytutu Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja 2022 „Wolność po Polsku". Wydarzenia zorganizowane było przez Fundację Przyjaciele Muzyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, Agencję Muzyczna Art Deco Group w partnerstwie ze Starostą Bialskim - Mariuszem Filipiukiem.
Czytaj więcej
2022-11-07
Zaproszenie na koncert "Droga do wolności"
Dyrektor i pracownicy Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają na koncert "Droga do wolności", który odbędzie się 12 listopada 2022 roku o godzinie 16:30 w romanowskim dworku. Wystąpią wspaniali artyści - wiolonczelista Michał Borzykowski, pianista Paweł Sommer oraz aktor Andrzej Ferenc. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Czytaj więcej
2022-09-26
Event historyczno-rozrywkowy - "Cet czy licho"
W dniu 25 września 2022 r. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się event historyczno-rozrywkowy - "Cet czy licho". Wydarzenie rozpoczął Krzysztof Bruczuk – dyrektor muzeum przywitaniem przybyłych gości, wśród których byli Arkadiusz Maksymiuk - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bialskiego, Piotr Dragan - Wójt Gminy Wisznice, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie, pracownicy instytucji oświaty i kultury oraz mieszkańcy powiatu bialskiego. Wydarzenie stanowiło część obchodów jubileuszu 60-lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz obchodów Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego w Powiecie Bialskim. Widowisko historyczne "Cet czy licho" tematyką nawiązywało do powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego z czasów Jana III Sobieskiego pod tym samym tytułem. Historyczna grupa rekonstrukcyjna, Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego zaprezentowała obyczaje, stroje i uzbrojenie typowe dla XVII wieku. Na wydarzenie złożyło się: • inscenizacja oparta na motywach powieści "Cet czy licho" J. I. Kraszewskiego; • pokaz szermierki historycznej; • pokaz salwy armatniej; • żywa lekcja historii - pokaz strojów szlacheckich, uzbrojenia, wyposażenia obozu. Wydarzenie było doskonałym przykładem działania na rzecz krzewienia kultury i tradycji szlachty polskiej, szczególnie z okresu jej największej chwały i sukcesów. Doskonale wpisywało się w program Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”. Przypomniało chlubne karty polskiej historii, promowało postawy patriotyczne, przybliżyło ideę rycerskości, uczyło historii Polski. Posiadało cechy edukacji nieformalnej. Było okazją do dzielenia się pasją oraz posiadaną wiedzą historyczną. Inscenizacja na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego podkreśliła również jego rolę jako autora powieści historycznych (w XIX wieku służyły one często jako podręczniki historii) i nauczyciela naszych dziejów narodowych. Była to z pewnością żywa lekcja historii i argument, że muzeum nie musi być nudne, a historii można uczyć się w sposób przyjemny i inspirujący, a hasło "Polak to brzmi dumnie" to nie tylko puste słowa. Dzięki obecności Dworzan - Koła Gospodyń Wiejskich z Romanowa uczestnicy uroczystości mieli okazję spróbować regionalnych smakołyków, prezentowanych na stoisku . Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Pan Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Mariusz Filipiuk - Starosta Bialski. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i jest ono objęte promocją Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem”, którego celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych.
Czytaj więcej
2022-09-20
Europejskie Dni Dziedzictwa
      Jednym z podstawowych źródeł więzi społecznych jest komunikacja czyli możliwość przekazywania myśli i wiedzy. Jednym z najważniejszych sposobów komunikacji w XIX w. była prasa. Słowo drukowane stanowi bardzo ważny element dziedzictwa materialnego         i niematerialnego. Czasopisma polskie były podstawowym źródłem informacji i wiedzy, a w trudnym okresie Polski pod zaborami stała się czynnikiem integrującym społeczeństwo, „łączącym je słowem”. Publicystyka miała istotny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej i życie narodowe.       Józef Ignacy Kraszewski współpracował z ponad 110. czasopismami polskimi i ponad 80. zagranicznymi. Redagował bądź wydawał sześć periodyków: - Ateneum; - Gazetę Codzienną (później Polską); - Przegląd Europejski Naukowy Literacki i Artystyczny; - Rachunki; - Omnibus; -Tydzień Polityczny Naukowy Literacki i Artystyczny.         Autor „Starej baśni” uważany jest za pierwszego teoretyka prasy, nazywany bywa „najwybitniejszym dziennikarzem wszech czasów”. Wywarł niebagatelny wpływ na charakter prasy i zmiany w niej zachodzące. Wypowiadał się na wszystkie istotne tematy życia społecznego i politycznego kraju. Zabierał głos w dyskusji na temat roli gazet  i odpowiedzialności, jaka wpisana jest w zawód dziennikarza. Ta dziedzina działalności Pisarza jest mało znana i niedostatecznie opracowana. 18 września br. włączając się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego zorganizowało wydarzenie pn. „Połączeni słowem”. Uroczystość rozpoczął Krzysztof Bruczuk, dyrektor muzeum powitaniem gości. Następnie uczestnicy obejrzeli wystawę czasową „Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz”.        Na ekspozycji zaprezentowane zostały: - bogata kolekcja XIX – wiecznych czasopism, z którymi współpracował J. I. Kraszewski; - wybrane artykuły Pisarza; - oś czasu ilustrującą skalę działalności publicystycznej autora „Starej baśni”, na której umieszczone zostały nagłówki czasopism, z którymi Pisarz współpracował, które redagował bądź wydawał; - rękopisy listów Pisarza: do Redakcji Ateneum, do Adama Pługa, do Maurycego Orgelbranda, do Józefa Majera, z pieczątką redakcyjną Tygodnia, do syna Jana z logo drezdeńskiej  drukarni.       List w XIX w. był niezwykle ważną formą wypowiedzi. Listy, które się zachowały stanowią „perełkę” dziedzictwa i są źródłem cennych informacji.       Mało znany jest fakt posiadania przez J. I. Kraszewskiego polskiej drukarni  w Dreźnie. Pisarz wydał ok. 74. pozycji, drukował na poziomie europejskim, zwracał ogromną uwagę   na szatę graficzną wydawanych dzieł. Znakomitą część z nich pokazana została na ekspozycji jako element „łączności” ze współczesną sztuką drukarską. Hasło „Połączeni dziedzictwem” ma także odzwierciedlenie w pokazanych na wystawie elementach XIX – wiecznej drukarni: m.in.: żeliwnej prasie introligatorskiej, drewnianej prasie belkowej, wierszowniku, składzie zecerskim czy szufli zecerskiej z kompletem drewnianych i żeliwnych czcionek. Są one kanwą współczesnych maszyn drukarskich. Na głównej ścianie dla zobrazowania wyglądu XIX – wiecznej drukarni umieszczona została grafika przedstawiająca zakład drukarski Samuela Orgelbranda. Na ścianie obok zaprezentowane zostały grafiki XIX – wiecznych maszyn do druku.       Kolejną częścią spotkania była sesja naukowa, w której wzięli udział: - prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz – Sojak wygłaszając referat: „J. I. Kraszewski – Cyprian Norwid: literackie kontrowersje i wydawnicze negocjacje”; -  prof. dr hab. Krzysztof Stępnik z wykładem: „Kraszewski jako publicysta”; - dr Mirosława Radowska – Lisak z referatem: „O kilku niezrealizowanych zamysłach wydawniczych w świetle nieopublikowanej korespondencji J. I. Kraszewskiego”.      Wystąpienia zaproszonych gości znacznie wzbogaciły wiedzę uczestników Europejskich Dni Dziedzictwa na temat XIX – wiecznej publicystyki jako elementu dziedzictwa materialnego    i niematerialnego oraz udziału J. I. Kraszewskiego w rozwoju tej ponadczasowej dziedziny komunikacji społecznej. Wystawa czasowa natomiast pokazała XIX – wieczne wydawnictwa i pozwoliła „dotknąć słowa drukowanego”, jako dziedzictwa kulturowego i narodowego. Wydarzenie „Połączeni słowem” pokazało druk jako najdoskonalszą formę wyrazu myśli       i czasopiśmiennictwo jako formę ich przekazywania i upowszechniania. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa wzięło udział 41 osób.
Czytaj więcej
2022-09-16
Spot promujący Województwo Lubelskie
Zaraszamy do obejrzenia spotu promującego Województwo Lubelskie Spot promujący - TUTAJ  
Czytaj więcej
2022-09-12
Zapraszenie na event historyczno - rozrywkowy „Cet czy licho”
            Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają  na event historyczno - rozrywkowy „Cet czy licho”,  który odbędzie się 25 września  2022 r.      o godz. 12 °° w zespole dworsko - parkowym w Romanowie.   Event historyczno - rozrywkowy "Cet czy licho" organizowany przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie objęty jest promocją Województwa Lubelskiego w ramach programu Warto być Polakiem, którego celem jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. https://www.lubelskie.pl/  
Czytaj więcej
2022-09-08
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Literackim "Ludzie listy piszą ..."
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie pn. "Ludzie listy piszą..." REGULAMIN KONKURSU
Czytaj więcej
2022-08-30
Zaproszenie na Europejskie Dni Dziedzictwa
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają  na wydarzenie Połączeni słowem, które odbędzie się 18 września 2022 o godzinie 14:00.   PROGRAM UROCZYSTOŚCI: Powitanie gości; Zwiedzanie wystawy czasowej pt. „Józef Ignacy Kraszewski  – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz”; Sesja naukowa pt. „Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz”: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz – Sojak  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - „Józef Ignacy Kraszewski - Cyprian Norwid: literackie kontrowersje, wydawnicze negocjacje”; prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (Instytut Nauk o Mediach  i Komunikacji Społecznej UMCS) - „Kraszewski jako publicysta”; Przerwa kawowa; dr Mirosława Radowska - Lisak (Instytut Literaturoznawstwa  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) - „O kilku niezrealizowanych zamysłach wydawniczych w świetle nieopublikowanej korespondencji J. I Kraszewskiego”; dr Paweł Zięba (Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie) -  „Praca wydawnicza J. I. Kraszewskiego”; Poczęstunek dla uczestników uroczystości.    
Czytaj więcej
2022-08-11
Zaproszenie na zajecia edukacyjne
Dyrektor i pracownicy Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie serdecznie zapraszają dzieci w wieku 5 - 13 lat na bezpłatne zajęcia edukacyjne "Romanowski dwór - domem małego Józia", które odbędą się 19 sierpnia w godzinach od 11:00 do 15:00.
Czytaj więcej
Archiwum wydarzeń