fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

2017-01-19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.
Czytaj więcej
2016-06-28
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przedstawia informację z sesji otwarcia ofert na  konserwację dachu budynku będącego siedzibą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Informacja z sesji otwarcia ofert na konserwację dachu budynku będącego siedzibą Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Czytaj więcej
2016-06-13
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z planowanymi pracami dotyczącymi remontu i konserwacji pokrycia dachowego na dworze będącym siedzibą Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przedmiotowe prace. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka lub e-mailem na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl do dnia 23.06.2016 r. do godz. 16ºº. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl .   Zapytanie ofertowe – remont i konserwacja pokrycia dachowego
Czytaj więcej
2016-05-30
Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalne
Czytaj więcej
2015-07-30
Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr 05/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania zapytania ofertowego Nr 05/P/2015 na dostawę wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.   Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Sprostowanie do zapytania ofertowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2015-07-28
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz mebli do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczoną osobiście na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z wyceną przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2015 r. do godz. 16:00. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl .   Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie   Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Zapytanie ofertowe na zakup lampy bakteriobójczej Zapytanie ofertowe na zakup mebli Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu osuszacza powietrza Zapytanie ofertowe na zakup nawilżacza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2015-07-16
Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr 02/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania zapytania ofertowego Nr 02/P/2015 na dostawę wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 02/P/2015 został przesunięty do dnia 22.07.2015 r. Sprostowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
Czytaj więcej
2015-07-07
Sprostowanie wraz z uszczegółowieniem do zapytania ofertowego Nr 01/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania wraz z uszczegółowieniem zapytania ofertowego Nr 01/P/2015 na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Sprostowanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2015-07-03
Zaproszenie do złożenia ofery cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz mebli do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczoną osobiście na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z wyceną przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2015 r. do godz. 16:00. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t Dz.U. z 2013.907 z późn. zm.). Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych Zapytanie ofertowe na zakup mebli Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
Archiwum Zamówienia publiczne